Wylewki z lastryko w prawie każdym przypadku dodają się do renowacji, co obserwuje się za dużą wartość tego standardu podłogi. Renowacja liczy na frezowaniu, szlifowaniu i czyszczeniu powierzchni, tworzone są jedynie fragmenty posadzki wykonanej z pozostałych środków, które należy zastąpić nowym lastrykiem. Powszechnie korzystamy metodę szlifowania „na sucho”, która pozwoli uniknąć mokrego szlamu kłopotliwego dla mieszkańców. Maszyny do ostatniego przeznaczone wyposażone są w odpowiednie pochłaniacze pyłów, dzięki czemu zapylenie jest wyłącznie podczas szlifowania podstopnic schodowych.

Dzięki naszej budowie posadzka lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze nasuwa się renowacji, podczas której wydobywa się całkowicie nową, wzmocnioną i dobrą do życia w czystości powierzchnię. Renowacja posadzki z grubsza liczy na frezowaniu, szlifowaniu i czyszczeniu powierzchni, wykuwane są jedynie fragmenty posadzki zbudowanej z różnych środków, jakie należy zastąpić nowym lastrykiem.

Posadzka lastryko po wyszlifowaniu i odpowiedniej impregnacji, dzięki bardzo dobrej powierzchni (zamknięte pory) bardzo swobodnie i tanio stawia się trwać w idealnej czystości. Wystarczy tylko przestrzegać kilku zasad wymienionych poniżej:

-częste usuwanie z ziemi zabrudzeń lotnych, takich jak piasek, kurz czy pył;
-okresowe mycie posadzki płynem na podstawie alkoholu lub samą wodą;
-stosowanie mopów znanych z mikrofibry z często zmienianą wodą;
-nie ma potrzeby kupowania żadnych innych preparatów nabłyszczających, ochronnych, doczyszczających, itp.

Dobrym sposobem pielęgnacji posadzki lastrykowej jest liczne jej odkurzanie i usuwanie. Piasek, a szczególnie błoto śniegowe (zawierające sól lub chlorek sodu) są bardzo destruktywne dla lastryka. Zarządzamy swoim Użytkownikom stosowanie mat wejściowych chroniących powierzchnię przed zniszczeniami.

Mycie lastryka winno być poprzedzone odkurzeniem posadzki. Chwali się stosowanie płynów o neutralnym ph na bazie alkoholu. Do roztworu powinno się używać zimnej wody oraz dozować preparat według zaleceń producenta. Ponadto warto co 3–4 mycia zrezygnować ze środków myjących i umyć wyłącznie wodą. Do mycia najlepiej stosować mopy płaskie (najlepiej z mikrofibry). Mopy sznurkowe brudzą podstopnice i cokoły. Należy też dbać o częstej wymianie roztworu w wiadrze.

Często popełnianym nietaktem jest stosowanie różnych past nabłyszczających. Tłuste powłoki utrwalają brud, podłoga ciemnieje i trudniej jest utrzymać ją w czystości.

Projektując nową posadzkę, przechodzimy do wyboru wiele wariantów kolorystycznych kruszywa czy samego cementu. Dzięki temuż potrafimy puścić wodze myśli i zaprojektować unikalny wzór, który będzie przeprowadzał Państwa oczekiwania. Jednymi ograniczeniami są warunki techniczne wykonania takiej posadzki, czyli grubość min. 3 cm, i pola dylatacyjne, które nie powinny istnieć wyższe niż 3 m2.

Posadzki lastryko, znane z lat, dzięki nowym metodom renowacji będą dotychczas dużo długo te w bliskim otoczeniu, i dzięki dostępności coraz to różnych kruszyw, cementów oraz barwników będą przydatne z osiągnięciem w wielu różnych inwestycjach.

Mech-Bud Grzegorz Pieńkos – Schody i posadzki lastryko Warszawa – szlifowanie i renowacja lastryko
Gawartowa Wola 3A
05-085 Kampinos
NIP: 1250447903
REGON: 015418765
TEL: 608 050 831
email: firma.mechbud@gmail.com
https://mech-bud.net/schody-i-posadzki-lastryko-warszawa/