Kredyt na remont trwania to rozwiązanie pomocne zarówno w sztuce niewielkiego odświeżenia mieszkania, kiedy i generalnego remontu. Pieniądze można dostać w ramach kredytu gotówkowego, kiedy i kredytu zabezpieczonego hipoteką. Sprawdź, który rodzaj zobowiązania będzie użyteczniejszy i dlaczego.

Czym stanowi debet na remont mieszkania?

Kredyt na remont miejsca to kredyt celowy, który można określić na określony umową zakres prac remontowych, zgodnie z wykonanym wcześniej kosztorysem. Oferta kredytów z określeniem na remont odpowiedzialna jest w większości banków komercyjnych. Typowy kredyt celowy, jaki można określić na remont mieszkania, to kredyt hipoteczny. Prace remontowe można oczywiście sfinansować kredytem gotówkowym, a ten umożliwia ogromniejszą swobodę w wydatkowaniu środków, jeszcze na drugi cel.
Jaki dług na remont mieszkania?

Poszukując możliwości sfinansowania remontu na spędzanie w banku jesteśmy trzy podstawowe opcje: kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny na remont i pożyczkę hipoteczną. Wszystka z obecnych sprawie składa się z trochę innym zakresem formalności.
Kredyt gotówkowy

Mając pod uwagę liczbę formalności a okres wyglądania na decyzję kredytową, to kredyt gotówkowy na remont jest mocno dobrym dla kredytobiorcy rozwiązaniem. Wadą istnieje oraz jego wszechstronny charakter. Uzyskane sposoby można bowiem wykorzystać dowolnie według potrzeb, bez potrzebie przedstawiania faktur czy rachunków za zakupione materiały lub usługi ekipy remontowej.
Jak złożyć wniosek o kredyt gotówkowy?

Wniosek kredytowy można złożyć online, telefonicznie czyli w placówce banku. Wcześniej warto przygotować dokumenty finansowe wymagane przez kredytodawcę. Przy umowie o funkcję będzie zatem standardowo pismo z pracodawcy o stanowisku i wynagrodzeniu. Czasem do oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy wystarczy wyciąg z rachunku bankowego, na który wchodzi wynagrodzenie czy nowy były dochód.
Jakie są choroby oraz wartości kredytu gotówkowego na remont?

Ograniczenie formalności, brak dodatkowych zabezpieczeń oraz ofertę zawarcia umowy nawet w dniu złożenia wniosku to plusy tej linie finansowania. Są jeszcze jednak minusy. Przede wszystkim większe koszty – z opieki na brak konieczności dodatkowego zabezpieczenia spłaty, ten skutek jest dostrzegany przez banki jako daleko ryzykowny, co tłumaczy się na szerszą prowizję i marżę niż przy kredycie zabezpieczonym hipoteką. Kredyt gotówkowy wtedy również wyższa rata, za którą eksponowany jest szybszy dopuszczalny okres kredytowania – do 10 lat.